Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Student- och personalfesten! / Student and Staff party!

1 maj

Övrigt, 350-årsjubileum

Jubileumsfesten den 15 september riktar sig till alla studenter och anställda vid Lunds universitet. / The jubilee party on 15 September is intended for students and staff at Lund University.

For information in English, see below

Lunds universitet firar sitt 350-årsjubileum och visar upp hela sin bredd. Sedan 19 december 2016 har universitetet jubilerat med olika evenemang, aktiviteter, temaveckor och jubileumskurser. Den 15 september är alla studenter och anställda vid Lunds universitet välkomna till den stora Student- och personalfesten i Lundagård!

Program

Plats: Lundagård, Lund (se karta)

17.00 Insläpp via tre entréer i Lundagård

18.30 Underhållningen på scenen börjar

21.30 Disco i Lundagård

Det kommer att finnas mat och dryck till försäljning på området.

Klädsel: Kläder efter väder

Evenemanget är på svenska.

Anmälan

Anmälan stänger torsdag 14 september kl. 12.00.

I skrivande stund är festen fulltecknad. Det kan dock dyka upp tillgängliga platser i takt med att festdeltagare som fått förhinder avanmäler sig. Det kan därför vara värt att logga in för att se om det finns några tillgängliga platser. Det finns inga reservlistor, anmälan sker via inloggning. Du kan logga in för att se om att du är anmäld (fliken ”Mitt svar”) eller se vilka som anmält sig (fliken ”Alla svar”).

För inloggning:

  1. Klicka på länken: https://foodl.org/foodle/15september-59478?idp=https%3A//idpv3.lu.se/idp... och fyll i din Lucat- eller StiL-id, klicka på ”logga in”.
  2. Vänta tills sidan laddat klart, det kan ta upp till 30 sekunder. Medan du väntar får du följande meddelande: ”Experiencing problems with the new Foodle? – Contact us to help us resolve migration issues.” Det är i sin ordning även om det ser ut som att sidan laddats klart. När sidan laddats klart kan du, om det finns tillgängliga platser, anmäla dig genom att följa instruktionerna på sidan.

Avanmälan

Om du har fått förhinder att gå på festen sker avanmälan via samma länk som anmälan. I skrivande stund är festen fulltecknad. Din eventuella avanmälan möjliggör för någon annan att delta på festen i ditt ställe.

  1. Klicka på länken: https://foodl.org/foodle/15september-59478?idp=https%3A//idpv3.lu.se/idp... och fyll i din Lucat- eller StiL-id, klicka på ”logga in”.
  2. Vänta tills sidan laddat klart, det kan ta upp till 30 sekunder. Medan du väntar får du följande meddelande: ”Experiencing problems with the new Foodle? – Contact us to help us resolve migration issues.” Det är i sin ordning även om det ser ut som att sidan laddats klart. När sidan laddats klart kan du avanmäla dig genom att följa instruktionerna på sidan.

Insläpp på festområdet

Alla som anmäler sig till Student- och personalfesten måste visa upp ett LU-kort för att bli insläppta på festområdet. Du som använder en annan typ av passerkort än ett LU-kort vid din studie- eller arbetsplats behöver hämta ut ett LU-kort. LU-kortet kan hämtas ut efter att anmälan till festen har gjorts.

Här kan du hämta ut LU-kort

Fakulteternas och förvaltningens förfester

Fakulteterna och förvaltningen kommer att arrangera egna förfester som kommer att hållas före Student- och personalfesten. Här finns information om vad som gäller för respektive fakultet/verksamhet. Om det saknas information om din fakultets eller verksamhets förfest kan det bero på att det inte finns någon information att tillgå ännu. Innehållet här på webbsidan kommer att uppdateras kontinuerligt.              

Kontakt

Har du några frågor kring Student- och personalfesten den 15 september mejla 15september [at] rektor [dot] lu [dot] se

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Student and Staff party

Lund University is marking its 350th anniversary and demonstrating its entire range. Since 19 December 2016, the University has been celebrating through various events, activities, theme weeks and jubilee courses. On 15 September, all students and employees at Lund University are welcome to the major student and staff party in Lundagård park!

Programme

Place: Lundagård, Lund (se map)

17:00 Admission via three entrances to Lundagård park

18:30 Entertainment on stage will begin

21:30 Disco in Lundagård

Food and beverages will be available for purchase on-site.

Dress code: in accordance with the weather.

The event will be held in Swedish.

Registration

The registration closes on Thursday, 14 September 12:00.

At the time of writing, the party is fully subscribed. However, places may become available, as registered party-goers who find themselves unable to attend deregister. Therefore, it can be worthwhile logging in to see if any places are available. There are no waiting lists, registration is via log in. You can log in to see if you are registered (under tab “My reply”) or see who else has registered (under tab “All replies”).

To log in:

  1. Click on the link: https://foodl.org/foodle/15september-59478?idp=https%3A//idpv3.lu.se/idp... fill in your Lucat ID or StiL ID. Click on “log in”.
  2. Wait until the page has finished loading – this can take up to 30 seconds. While you are waiting, you will see the following message: “Experiencing problems with the new Foodle? – Contact us to help us resolve migration issues.” This is OK, even though it appears that the page has finished loading. When the page has finished loading, if there are places available, you can register by following the instructions on the page. 

Deregistration

If you are unable to attend the party, you can deregister via the same link as you registered. At the time of writing, the party is fully subscribed. If you deregister, you will make it possible for someone else to go to the party in your place.

  1. Click on the link: https://foodl.org/foodle/15september-59478?idp=https%3A//idpv3.lu.se/idp... fill in your Lucat ID or StiL ID. Click on “log in”.
  2. Wait until the page has finished loading – this can take up to 30 seconds. While you are waiting, you will see the following message: “Experiencing problems with the new Foodle? – Contact us to help us resolve migration issues.” This is OK, even though it appears that the page has finished loading. When the page has finished loading, you can deregister by following the instructions on the page. 

Admission to the party zone

Everyone who registered for the student and staff party must show their LU card to be admitted to the party zone. If you use an access card other than the LU card where you study or work, you need to obtain an LU card. The LU card can be retrieved once you have registered for the party.

Retrieve an LU card here

Pre-parties at the faculties and the administration

The faculties and the administration will host their own pre-parties, before the student and staff party. Below you will find information about what applies to each faculty/organisation. If you are unable to find information about a pre-party at your faculty or organisation, the information may not be available at this time; however, this page will be updated continuously.

Contact

If you have any questions about the student and staff party on 15 September, please email 15september [at] rektor [dot] lu [dot] se

 

Tid: 
2017-09-15 17:00
Plats: 
Lundagård
Kontakt: 
15september [at] rektor.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2017-09-15 17:00
Plats: 
Lundagård
Kontakt: 
15september [at] rektor.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen