Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Trygga och attraktiva stadskärnor

Platsutveckling
Konferens
Säkerhet i besöksnäringen är en alltmer aktuell fråga för näringens företag, evenemang och andra mötesplatser. I dag görs omfattande globala, nationella och lokala ansträngningar för ökad säkerhet, bland annat genom att stävja terror och säkra transporter.

Säkerhet är även en del av det större begreppet social hållbarhet som bland annat inbegriper att minska risker för att besökare och verksamheter utsätts för rån, stölder, sexualbrott, hot och våld.

Den internationella forskningen om platsvarumärken och marknadsföring av städer har under senare år fokuserat allt mer på säkerhet som konkurrensfördel. Den samtida terrorismen riktar sig framförallt mot folkrika platser med inhemska och internationella besökare i syfte att skapa politisk instabilitet och oro och rädsla. Besöksnäringen är därför ett särskilt sårbart mål för terrordåd och hög grad av upplevd trygghet i städer är viktigt för att attrahera besökare, investerare och nya invånare.

Ett axplock ur programmet:

  • Eli Avraham är professor i kommunikation vid University of Haifa i Israel. Han forskar inom platsutveckling med fokus på platsers säkerhet, krishantering och mediestrategier. Eli Avraham har särskilt studerat krisdrabbade platsers kamp för återställande av image och förtroende.
  • Forskningsprojektet Rädslans geografi undersöker hur rädslor för terrordåd framträder i föreställningar hos besökare i urbana miljöer samt hur rädslan bemöts i städers marknadsföringsarbete och fysiska insatser i stadskärnor. Forskningen bedrivs vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet under två års tid och finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.

Konferensen arrangeras av Lunds universitet, Campus Helsingborg i samarbete med Svenska Stadskärnor.

Tid: 
2019-11-13 00:00
Plats: 
Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2 i Helsingborg
Kontakt: 
cecilia.cassinger [at] isk.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2019-11-13 00:00
Plats: 
Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2 i Helsingborg
Kontakt: 
cecilia.cassinger [at] isk.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen