Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vetenskap och beprövad erfarenhet: Miljö

miljö
Symposium
Vari består den evidens som policybeslut om miljön vilar på, och som ligger till grund för praktisk miljövård i våra regioner och kommuner? Hur skaffar man den nödvändiga evidensen? Hur bedömer en rättsinstans om tillräcklig evidens finns då osäkerheter föreligger? Workshopen är kostnadsfri och öppen för alla. Anmäl Dig till med.etik@med.lu.se. Läs mer om VBE på www.vbe.lu.se!

I denna workshop har vi tänkt oss att olika nivåer på beslutsfattande kan belysas: hur arbetar man med vetenskap och beprövad erfarenhet i regionerna, vetenskapliga utvärderingar, inom akademien, inom institut som verkar för policy, i juridiken, och i högskoleundervisningen?
Naturligtvis är ovanstående av intresse för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”, VBE. Målet med detta program är att kasta ljus över begreppet, eller begreppsparet, samt att ta upp frågor kring naturen hos den evidens som krävs för gott praktiskt beslutsfattande. Dels genom begreppsanalys (vad är egentligen vetenskap, vad är beprövad erfarenhet) men också genom empiriska studier av hur läkare, lärare, aktiva inom socialt arbete, m fl., använder sig av vetenskap och beprövad erfarenhet i sitt beslutsfattande. Dessutom vill vi förstå hur begreppet används inom juridiken och hur samspelet mellan jurister och fackpersoner från olika discipliner (som de ovan) ser ut.
Som ett led i detta arbete har programmets deltagare här i Lund startat en serie halvdags-workshops om vetenskap och beprövad erfarenhet inom olika områden. Vi började med medicin och har sedan haft en om juridik och en om skola.

 

13.15-13.20    Inledning

13.20-13.40    Peter Sylwan, vetenskapsjournalist.

                      Jorden och generna - varför gör ni inte som vi säger? Om genteknik vetenskap och beprövad erfarenhet.

13.40-14.00    Annika Nilsson, professor i offentlig rätt, juridiska fakulteten, Lunds universitet.

                        Något om vetenskap, erfarenhet och ekonomi i miljölagstiftningen

14.00-14.20    Niklas Vareman, biträdande forskare, medicinsk etik, Lunds universitet.

                       Var finns den beprövade erfarenheten inom miljövård?

14.20-14.40    Kaffe

14.40-15.00    Måns Bruun, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne län.

                       Best practice eller innovationer – hur förhåller sig den tillämpade naturvården till vetenskapen?

15.00-15.20    Ullrika Sahlin, forskare, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet.
                       Vilken typ av evidens krävs bakom beslut om miljön?

15.20-15.40    Lars Pettersson, forskare, biodiversitet, Biologiska institutionen, Lunds universitet
                        Evidensbaserad bevarandebiologi på kurs - nya sammanhang & idéer.

15.40-16.20    Avslutande diskussion

Tid: 
2017-03-22 13:15
Plats: 
LUX B237, Helgonavägen 3
Kontakt: 
med.etik [at] med.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2017-03-22 13:15
Plats: 
LUX B237, Helgonavägen 3
Kontakt: 
med.etik [at] med.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen