Boka tid med Studieverkstaden

Skriv in ditt För- och efternamn
Skriv in din e-postadress
Ange ditt telefonnummer
Ange vilket program eller kurs du läser
Beskriv kortfattat vad du behöver hjälp med.
Ange när du skulle vilja komma.
Ange om du har en deadline och i så fall när.