Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MAX IV och ESS

Sveriges största forskningsanläggningar

Att de två största forskningsanläggningarna i Sverige — MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) — ligger i Lund speglar bland annat styrkan och attraktionskraften som forskningen vid Lunds universitet erbjuder.

MAX IV

MAX-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. Laboratoriet har varit framgångsrikt i 35 år, och 2016 färdigställdes MAX IV – Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, och världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.

Här kommer det osynliga att göras synligt.

Fullt utbyggt kommer MAX IV att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen. De forskar inom bland annat

 • materialvetenskap
 • strukturbiologi
 • kemi
 • nanoteknologi

Fakta

 • Kostnad: cirka 6 miljarder SEK fullt utbyggd
 • Första spadtaget: 22 november 2010
 • Öppnade för forskning: 2016
 • Idag arbetar cirka 300 personer på MAX IV

European Spallation Source (ESS)

I nordöstra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå.

ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom

 • medicin
 • miljövetenskap
 • energi
 • material
 • transport

Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. ESS kommer att vara i full drift och öppen för externa forskare i slutet av 2027.

European Spallation Source (ESS) – ess.eu

Fakta

Bygg- och driftskostnad 2014-2027: 3.3 miljarder euro (2013 års prisnivå)
Byggstart: 2014
Full drift: 2027
Antal anställda vid full drift: cirka 500
Antal användare/besökande forskare: uppemot 3 000/år
Beräknad drifttid: 40 år
Beräknad årlig driftskostnad: 140 miljoner euro (2013 års prisnivå)


Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

Svenska LINXS är ett forskningsinstitut som främjar vetenskap och utbildning inom forskning om neutroner och synkrotronljus.

Institutet strävar efter att bli en nod för nationella och internationella forskningsaktiviteter i Science Village, och en tankesmedja som initierar nya idéer och forskningsteman.

En grundidé för verksamheten är att skapa en stark och innovativ forskningsmiljö genom att världsledande forskare besöker institutet för att dela med sig av sina kunskaper.

LINXS mål är att:

 • attrahera världsledande forskare som besöker LINXS i korta, intensiva perioder
 • stärka och utveckla dialogen mellan akademin och samhället när det gäller infrastruktur inom neutron- och synkrotronljusforskning
 • skapa internationella nätverk och göra Sverige mer synligt inom neutron- och synkrotronljusforskning.

LINXS – linxs.se

Science Village