Särskilda forskningssatsningar

vattendrope

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ

Dessa initiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden. Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen.

Läs mer om de olika initiativen

Tankesmedjan LU Futura

Med forskning vid åtta olika fakulteter har Lunds universitet en unik möjlighet att se på framtidsproblem ur alla möjliga synvinklar. LU Futura är universitetets tankesmedja som ska arbeta tvärvetenskaplig med angelägna framtidsfrågor.

Läs mer om LU Futura

 

Kontaktinformation

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ

Carin Nilsson

+46 46 222 03 86
+46 72 534 22 01
carin [dot] nilsson [at] fsi [dot] lu [dot] se

LU Futura

Ulrika Oredsson

+46 46 222 70 28
+46 70 147 27 40
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se