Artificiell Intelligens AI-Lab

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Den snabba utvecklingen av AI-teknologier medför både möjligheter och risker.

Samverkansinitiativet arbetar för att stimulera samverkan mellan Lunds universitetet och det omgivande samhället inom Artificiell intelligens och maskininlärning, men även för att stimulera tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samarbete inom Lunds universitet. Konkreta målsättningar är fler uppdragsutbildningar, publika workshops och seminarier, en tvärvetenskaplig forskarskola samt en långsiktig plattform för samverkan inom innovation mellan forskning, företag offentliga verksamheter.

Samverkanspartners

  • Ericsson
  • Sony Mobile Communications
  • AI Sustainability Center
  • AI Competence for Sweden
  • Malmö Stad

Webbplats

 http://aiml.lu.se

Kontaktinformation

Kalle Åström

Matematik LTH - Professor

+46 46 222 45 48

karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se