Cirkulär biobaserad ekonomi

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Att omvandla hållbart producerad biomassa till produkter som förbrukas och återanvänds på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, är viktigt för framtiden!

Syftet med detta samarbete är att stärka Lunds universitets interna och externa samverkan inom området cirkulär biobaserad ekonomi.

Vi driver här en aktiv samverkansplattform med bland annat frukostseminarier och koordinering av gemensamma projekt. Universitetet representeras av forskare från teknisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet.

Samverkanspartners

  • IKEM
  • Region Skåne
  • Lunds kommun

Kontaktinformation

Koordinator:

Josefin Ahlqvist

Projektledare, avdelningen för Samverkan

+46 46 222 41 18 

+46 76 024 78 98

josefin [dot] ahlqvist [at] fsi [dot] lu [dot] se