e-Health@LU: Joining forces for Sustainable eHealth Development

ett av våra tematiska samverkansinitiativ

E-hälsa är ett område som växer och utvecklas snabbt just nu. Huvudsyftet med samverkansinitiativet är att bidra till en hållbar utveckling av digitala tjänster och produkter inom hälsa, vård och omsorg.

Forskare från i stort sett alla delar av universitetet deltar tillsammans med partners från både offentlig sektor och näringslivet. Under tre år arbetar vi med att gemensamt identifiera forskningsbehov, utvecklingsbehov, testbäddar, utvärderingar med mera av e-hälsotjänster.

Samverkanspartners

Kommuner och myndigheter

 • Helsingborgs stad
 • Hörby kommun
 • Kommunförbundet Skåne
 • Landskrona kommun
 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • Region Skåne
 • Vårdförbundet avdelning, Skåne


Företag

 • Axis Communications AB
 • Aptevoke AB
 • Baxter International Inc.
 • Cross Technology Solutions AB
 • Dianovator AB
 • Doctrin AB
 • eFrid/Jonas Enebrand AB
 • Engaging Care Sweden AB
 • Ericsson
 • FEAT Consulting
 • FindMyScientist
 • IBM Sverige
 • Innovation Skåne
 • itACiH AB
 • Jayway
 • Kara Connect
 • Legiteam
 • Medicon Village AB
 • Min Doktor
 • Mobile Heights
 • OpenLogger System AB
 • Relevans Strategi & Kommunikation AB
 • Sensative AB
 • Sigma Connectivity
 • Sony Mobile Communications AB
 • TOPP
 • Zenit Design
   

Universitet, högskolor, institutioner

 • Högskolan i Halmstad
 • Karolinska institutet
 • Kliniska Studier Sverige – Forum Söder
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö universitet
 • Primärvården Skåne, CPF Malmö
 • RISE
 • Skånes universitetssjukhus
 • Utrecht University
 • VIVE – The Danish Institute of Applied Social Science Research
   

Webbplats

e-Health@LU:s webbplats

 

Kontaktinformation

Koordinator
Docent Gudbjörg Erlingsdóttir
Institutionen för designvetenskap (EAT), LTH
Telefon 046-222 04 96
gudbjorg [dot] erlingsdottir [at] design [dot] lth [dot] se