LU Food Faculty

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Livsmedelssystemet står inför enorma samhällsutmaningar där begrepp som hållbarhet, säkerhet och hälsa är centrala.

LU Food Faculty är ett ”bottom-up” initiativ som främjar samarbeten med externa intressenter, såväl företag som offentlig sektor och ideella organisationer. På så sätt underlättar vi innovationsprocesser i företag och samhälle med hjälp av forskning.

Vi synliggör och stödjer utvecklingen av forskning inom livsmedelsvetenskaperna vid Lunds universitet med främsta mål att skapa starka tvärvetenskapliga forskningsprojekt över fakultetsgränser.

Forskningsområden

LU Food Faculty har prioriterat fem områden som fångar upp bredden i utmaningarna och knyter samman forskningen mellan olika vetenskaper med relevans för livsmedelsområdet:

 • Hållbar livsmedelsproduktion – miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
 • Livsmedel, nutrition och hälsa
 • Livsmedelssäkerhet, logistik, spårbarhet och konsumentförtroende
 • Framtidens livsmedelshandel och konsumtion
 • FoodTech – En innovationsplattform

Samverkanspartners

 • Arla Foods AMBA
 • Astma- och Allergiförbundet
 • Aventure AB
 • Livsmedelsakademin
 • Livsmedelsverket
 • Probi AB
 • Region Skåne
 • SLU
 • Tetra Pak Packaging Solutions AB

 

Kontaktinformation

Koordinator:
Malin Göransson
malin [dot] goransson [at] plog [dot] lth [dot] se
Telefon: 046-222 98 35

LU Food Facultys webbplats