LU Land

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land är en plattform som samverkar över sektors- och ämnesgränser för att bidra till kunskap för en markanvändning som förvaltar den begränsade resursen mark på ett innovativt och hållbart sätt.

Samverkansinitiativets tre teman återspeglar tre viktiga övergripande utmaningar:

 • Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
 • Hur intensivt skall landskapen brukas?
 • Vilka styrmedel och policy krävs för att skapa en hållbar markanvändning?

 Samverkanspartners

 • Biogas Syd
 • Den goda jorden
 • E.ON
 • Energikontoret Skåne
 • Energimyndigheten
 • Havs & Vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad
 • Hushållningssällskapet
 • Hässleholms kommun
 • Jordbruksverket
 • K2
 • Kristianstad kommun
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lunds kommun
 • Lunds Stift
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Malmö stad
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • Region Skåne
 • RISE
 • Simrishamns kommun
 • Sjöbo kommun
 • Skogsstyrelsen
 • Sustainable Business Hub
 • Södra Skogsägarna
 • Trelleborgs kommun

Kontaktuppgifter

Koordinatorer

Professor Henrik G. Smith, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet

tel: +46-46-222 93 79, email: henrik [dot] smith [at] cec [dot] lu [dot] se

Professor Emily Boyd, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), Lunds universitet

tel: +46-46-222 03 69, email: Emily [dot] boyd [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se

Projektledare
Dr. Juliana Dänhardt, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet

tel: +46-70-303 44 73, email: juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se