Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Land

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land är en plattform som samverkar över sektors- och ämnesgränser för att bidra till kunskap för en markanvändning som förvaltar den begränsade resursen mark på ett innovativt och hållbart sätt.

Samverkansinitiativets tre teman återspeglar tre viktiga övergripande utmaningar:

 • Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
 • Hur intensivt skall landskapen brukas?
 • Vilka styrmedel och policy krävs för att skapa en hållbar markanvändning?

 Samverkansparter:

 • Biogas Syd
 • Den goda jorden
 • E.ON
 • Energikontoret Skåne
 • Energimyndigheten
 • Havs & Vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad
 • Hushållningssällskapet
 • Hässleholms kommun
 • Jordbruksverket
 • K2
 • Kristianstad kommun
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lunds kommun
 • Lunds Stift
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Malmö stad
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • Region Skåne
 • RISE
 • Simrishamns kommun
 • Sjöbo kommun
 • Skogsstyrelsen
 • Sustainable Business Hub
 • Södra Skogsägarna
 • Trelleborgs kommun

Kontaktuppgifter

Koordinatorer

Professor Henrik G. Smith, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet

tel: +46-46-222 93 79, email: henrik [dot] smith [at] cec [dot] lu [dot] se

Professor Emily Boyd, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), Lunds universitet

tel: +46-46-222 03 69, email: Emily [dot] boyd [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se

Projektledare
Dr. Juliana Dänhardt, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet

tel: +46-70-303 44 73, email: juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se