LU Water

ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Dagens utmaningar, med både ökad brist och ökat överflöd av vatten, förändrar förutsättningarna på många områden, exempelvis för tillverknings- och tjänsteindustri, hälsovård, livsmedelsindustri samt samhällsskydd och beredskap.

Med LU Water vill vi skapa en tydlig kontaktyta mellan våra 150 vattenforskare och externa intressenter.

Samverkanspartners

 • Bolmens forskningsstation
 • Eureau
 • Göteborg Kretslopp och vatten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad, stadsbyggnad
 • IKEA
 • Kristianstads kommun, C4 teknik
 • Livsmedelsverket
 • Lunds kommun
 • Malmö stad, stadsbyggnad
 • Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB
 • Norrvatten
 • Region Skåne
 • Ronneby kommun
 • Simrishamns kommun, Marint centrum
 • Svenskt vatten
 • Sweden Water Research
 • Sydvatten AB
 • VA SYD
 • VIVAB Vatten och miljö i Väst AB
 • Water Europe
 • Watersprint AB
 • WIN water
 • med flera

Webbplats

LU Waters webbplats

 

Kontaktinformation

Koordinator:
Professor Kenneth M Persson
Avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH
Telefon 046-222 94 70
kenneth_m [dot] persson [at] tvrl [dot] lth [dot] se