Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NanoSafe4All

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

En ökande användning av nanoteknologi, förbränning och nedbrytning av material, t. ex. plast i naturen, innebär en ökande exponering av nanopartiklar. Vi vill ge förutsättningar för god miljövård, avfallshantering och säker utveckling av nanoteknologin ur ett livscykelperspektiv.

 • Vi sammanför intressenter från akademin, näringsliv, och myndigheter för att identifiera problemområden och kunskapsluckor och arbeta för gemensamma lösningar.
 • Vi skapar ett servicecenter för nanosäkerhetsfrågor – ScandinavianNanosafetyCenter

Noden kommer successivt bestå av forskare som tillhör följande verksamheter vid Lunds universitet:

 • Naturvetenskapliga fakulteten: Biokemi och Strukturbiologi, Akvatisk Ekologi, Miljövetenskap
 • LTH: Synkrotronljus, Bioteknik, Aerosolfysik, NanoLund,
 • Medicinska fakulteten: experimentell Medicinsk Vetenskap
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: Strategisk Kommunikation
 • Universitetets särskilda verksamheter: Internationella Miljöinstitutet
 • Universitetsförvaltningen: Avdelningen för Samverkan

Samverkansparter:

 • TetraPak
 • Science Village Scandinavia
 • Solve
 • NanoMed North
 • SAAM
 • Medeon
 • Environmental Engineering DTU

 

Relaterad webbplats

Scandinavian NanoSafetyCenter

Kontaktinformation:

Tommy Cedervall, Biokemi och Strukturbiologi, Kemiinstitutionen

telefon: 071473357

tommy [dot] cedervall [at] biochemistry [dot] lu [dot] se

Lennart Gisselsson, Avdelning Samverkan

telefon: 046 70 211 69 83                  

lennart [dot] gisselsson [at] fsi [dot] lu [dot] se

Noomi EganAvdelning Samverkan

telefon: 046 222 6817

noomi [dot] egan [at] fsi [dot] lu [dot] se