Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Den åldrande befolkningen är en global samhällsutmaning. Inkluderande bostäder och bostadsområden, och möjligheten att leva ett hälsosamt liv i alla åldrar, kräver kunskap och forskning om boende för en mångfasetterad åldrande befolkning ur ett socialt rättighetsperspektiv.

Vi utvecklar ny kunskap om utmaningar och möjligheter som rör bostäder och bostadsområden för den åldrande befolkningen.

Målet är att genom konkret samverkan generera kunskap som påverkar framtidens bostadspolitik och boende.

Samverkanspartners

 • Fakulteterna för medicin, juridik, samhällsvetenskap och teknik (LTH) vid Lunds universitet
 • Högskolan Kristianstad
 • Hälsostaden Ängelholm (Region Skåne)
 • Helsingborgs kommun
 • Karlshamnsbostäder AB
 • miThings
 • Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • Riksbyggen AB
 • SPF Seniorerna
 • Tech4Care
 • Vetenskap & Allmänhet
 • Österlenhem AB

Webbplats

Om initiativet på case.lu.se

 

Kontaktinformation

Koordinator:
Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper & Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE)

susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Telefon +46 46 222 19 40

 

Aktivitetskoordinator:
Oskar Jonsson, biträdande forskare

Institutionen för hälsovetenskaper Forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande

oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Affilierad till CASE: www.case.lu.se

Telefon +46 46 222 19 96

Mobil 072 711 24 25