Syntolkning för tillgänglig kommunikation 

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

I takt med digitalisering och tekniska möjligheter ökar antalet bilder och deras komplexitet. Hur kan bilder tillgängliggöras så att personer med synnedsättning får information och tillgodogör sig innehåll? Syntolkning och bildbeskrivning erbjuder ökad förståelse, rikare upplevelse och spelar viktig roll för inkludering

Vi skapar en mötesplats där forskare, syntolkar, utbildare och användare samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation.

Samverkanspartners

  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Syntolksutbildning (Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro län)
  • Synskadades riksförbund (SRF)
  • Unga med synnedsättning (US)

 

Kontaktinformation

Docent Jana Holsanova
Filosofiska institutionen
Telefon 046-222 09 26

jana [dot] holsanova [at] lucs [dot] lu [dot] se

 

reportage