Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Linnémiljöer 2008

Lunds universitets Linnéfinansierade projekt
Linnéstödet ska "höja Sveriges internationella konkurrenskraft" genom att starka forskningsmiljöer från alla vetenskapsområden garanteras fem till tio miljoner årligen under en tioårsperiod. Lund universitet har fått sammanlagt cirka 900 miljoner kronor i Linnéstöd. Detta gör Lund till det universitet som har i särklass flest Linnémiljöer i landet. Nedan kan ni läsa mer om projekten som beviljades Linnéstöd 2008.

Bagadilico – nya terapier för sjukdomar i basala ganglierna

Koordinator: Maria Björkqvist, universitetslektor
Tel: 046-222 05 25
maria [dot] bjorkqvist [at] med [dot] lu [dot] se

Bagadilicos forskare arbetar för att fram nya behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdomar. Forskningsmiljön bidrar till att knyta samman forskare med målsättningen att skynda på utvecklingen av nya terapier, från upptäckten i laboratoriet till patienten.

Forskningsområdena sträcker sig från att avslöja tidiga mekanismer i sjukdomarnas utveckling till att undersöka etiska och samhälleliga aspekter av biomedicinsk forskning. Huvudmålet är att främja effektiv translationell forskning, det vill säga att grundforskningen översätts till kliniska behandlingar som kommer våra patienter till gagn.

Bagadilicos webbplats


Lund Center for Control of Complex Engineering Systems, LCCC

Koordinator: Anders Rantzer, telefon: 046-222 87 78
Anders [dot] Rantzer [at] control [dot] lth [dot] se

LCCC utvecklar teori och metoder för att analysera och utforma storskaliga tekniska system. Tillämpningar finns inom många sektorer, exempelvis inom infrastruktur för datakommunikation, energiförsörjning och industriell produktion. LCCC har ett aktivt gästforskarprogram där nya gränsöverskridande temaområden behandlas varje termin.

LCCCs webbplats


Centre for Animal Movement Research – CAnMove

Koordinator: Susanne Åkesson, telefon: 046-222 37 05
Susanne [dot] Akesson [at] biol [dot] lu [dot] se

Gruppen studerar djurs flyttmönster – från de allra minsta djuren till stora fåglar och havssköldpaddor. Målet är att förstå djurens anpassningar till spridning och flyttning samt studera vilka konsekvenser dessa rörelser har på djurpopulationer, individers överlevnad, samt på spridning av sjukdomar. För att svara på frågorna utvecklas och anpassas ny teknik för att följa djurs rörelser över olika avstånd i luft, på land och i vatten.

CAnMoves webbplats


Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning

Koordinator: Magnus Lindgren telefon: 046-222 30 62

magnus [dot] lindgren [at] psy [dot] lu [dot] se

Forskarna ska studera samspelet mellan tänkande, kommunikation och lärande. Forskare inom kognitionsforskning, lingvistik, logopedi, psykologi och neurofysiologi samarbetar och det nya Humanistlaboratoriet kommer att vara en central resurs i arbetet. Målet är att utforska hur människor, särskilt barn, lär sig begrepp och att förstå orden i ett språk. Man ska också utforska de snabba processer som verkar när människor förstår talat språk under en dialog.

CCLs webbplats


Lund University Centre of Excellence for integration of social and natural dimensions of sustainability, LUCID

Koordinator: Lennart Olsson, telefon: 046-222 05 11
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se

LUCID bedriver forskning i hållbar utveckling utifrån kritiska och problemlösande perspektiv som syftar till att begripa, bemöta och åtgärda globala hot i form av klimatförändringar, vattenbrist, förändringar i markanvändning och förlust av biologiska mångfald. LUCID utgår från en gemensam grundsyn om att mänsklig aktivitet i natur och samhälle måste studeras utifrån integrerade ansatser. LUCID omfattar kunskap och kompetens i ekonomisk historia, ekosystemanalys, filosofi, humanekologi, naturgeografi, samhällsgeografi och statsvetenskap samt det nyetablerade interdisciplinära forskningsämnet hållbarhetsvetenskap.

LUCIDs webbplats


Lund Centre for studies of Carbon Cycle and Climate Interaction, LUCCI

Koordinator för LUCCI är Lena Ström

lena [dot] strom [at] nateko [dot] lu [dot] se

Telefon: 046 - 222 37 46  

Forskarna arbetar för att bättre förstå hur ekosystemet påverkar klimatet och vice versa. Dagens klimat är utsatt för stark påverkan från stadigt ökande halter av växthusgaser. Obalansen i klimatsystemet yttrar sig i översvämningar, torka, påverkan på växt och djurliv, stormar och smältande isar som följd. Forskare från många olika ämnesområden – från mikrobiologi till atmosfärfysik - samlas i LUCCI för att samarbeta kring dessa frågor.

LUCCIs webbplats

Sidansvarig:

Botaniska trädgård

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen