Science Village

Arkitektskiss över Science village-området.
Centrala Science Village omfattar 18 hektar mark mellan MAX IV och ESS.

Science Village är ett område i nordöstra Lund som innefattar MAX IV, ESS, Vindarnas Park och centrala Science Village.

Här planerar Lunds universitet att ha lokaler för forskning och utbildning, varav flera verksamheter med anknytning till MAX IV och ESS. Universitetet har nu inlett arbetet med att etablera verksamhet i området.

Centrala Science Village kommer att expandera under de närmaste åren och bebyggas med bland annat

  • kontor
  • ett Science Center för aktiviteter och utställningar
  • ”The Loop” – en mötesplats för näringslivet, akademi och forskning
  • ”The Space” – samlingsplats med kontor och gästboende för forskare
  • restauranger och caféer.

Läs mer om etableringen på Science Village-bloggen

Läs mer om MAX IV och ESS

SVS AB

SVS AB äger marken i centrala Science Village. Bolaget ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet genom Stiftelsen Akademihemman. Bolagets främsta uppgift är att utveckla området för bebyggelse och att sälja byggrätterna.

sciencevillage.com

 

Kontaktinformation

Science Village

svs [at] rektor [dot] lu [dot] se