Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Science Village

Science Village är ett område i stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund som innefattar MAX IV, ESS, Vindarnas Park och centrala Science Village.

Flygbild över åkrar och MAX IV utanför Lund. Foto.
Det gulmarkerade området visar centrala Science Village, där universitetet planerar att etablera verksamhet. Foto: Perry Nordeng.

Science Village blir del av en dynamisk och internationell miljö, där nya vetenskapliga idéer och samarbeten kan växa fram mellan lärosäten, näringsliv och andra delar av samhället.

Här planerar Lunds universitet att ha lokaler för forskning och utbildning och mötesplatser för samverkan.

Universitetet har nu inlett etableringen, bland annat med planering av NanoLab Science Village, som är den tredje största infrastruktursatsningen i området.

Förutom universitetets verksamheter kommer centrala Science Village inrymma bland annat

  • kontor
  • Lund Science Center för aktiviteter och utställningar
  • The Loop – en mötesplats för näringsliv, akademi och forskning
  • Space – kontor och laboratorier
  • restaurang och café.

För mer information, se även

Science Village Scandinavia AB (SVS AB)

SVS AB äger marken i centrala Science Village. Bolaget ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet. Bolagets främsta uppgift är att utveckla området för bebyggelse och att sälja byggrätterna.

sciencevillage.com