Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BECC

biodiversitet och ekosystemtjänster

Med över 250 forskare från Lunds och Göteborgs universitet bedriver BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate – forskning inom de natur- och samhällsvetenskapliga områdena.

Forskningen är av avgörande betydelse för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar som orsakats av människor inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå.

Inom BECC kombineras empiriska studier med samhällsvetenskapliga metoder och ekonomisk och ekologisk modellering för att öka kunskapen om hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverkas av olika framtida förändringar i markanvändning och klimat. Genom att analysera mönster, tendenser och variationer inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster i relation till klimat- och/eller markanvändningsförändringar, och koppla dessa analyser till politik och styrning, kan forskningsresultaten ge underlag till beslutsfattare på många olika nivåer.

För att knyta forskningen närmare aktuella samhällsbehov samt för att öka tillgängligheten av aktuella forskningsresultat står BECC i nära kontakt med avnämare av vikt för forskningsfältet.  

BECCs vision är därmed att vara en världsledande forskningsmiljö som sammanför excellent forskning och utbildning vid Lunds och Göteborgs universitet för att tillgodose samhällets växande behov av vetenskaplig kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster för regionalt och globalt politiskt arbete och beslutsfattande i en värld i snabb förändring.

Samarbetspartners

Lunds universitet

 • Biologiska institutionen
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Geologiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Avdelningen för matematisk statistik, Matematikcentrum
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC
 • LUCSUS
 • Institutionen för energivetenskaper

Göteborgs universitet

 • Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan
 • Institutionen för geovetenskaper
 • Institutionen för biologi och miljövetenskap
 • Institutionen för marina vetenskaper

Forskningsområden

BECC har tre temaområden, som beskrivs mer detaljerat på BECC:s engelska webbsidor under länkarna nedan:

Övrigt

Antal forskare

BECC samlar mer än 170 seniorforskare och 60 doktorander från 13 institutioner vid Lunds och Göteborgs universitet.

Dessutom har mer än 140 studenter deltagit i forskarskolan ClimBEco sedan den startade 2010.

Varje år handleds omkring 40 studenter på avancerad nivå av BECC-forskare.

Budget

BECC erhåller 25 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

Styrelse och organisation – BECC:s engelska webbplats

Webbplats

www.becc.lu.se

 

Kontaktinformation

Forskningskoordinator
Josefin Madjidian
046-222 98 15
josefin [dot] madjidian [at] cec [dot] lu [dot] se

Forskningsadministratör
Lina Nikoleris
076-134 85 62
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se

Samordnare Lund
Henrik Smith
046-222 93 79
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Samordnare Göteborg
Håkan Pleijel
031-786 25 32
hakan [dot] pleijel [at] bioenv [dot] gu [dot] se

Vice samordnare
Anna Maria Jönsson
046 222 94 10
anna_maria [dot] jonsson [at] nateko [dot] lu [dot] se