Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BECC

Biodiversitet och ekosystemtjänster

Med över 220 forskare från Lunds och Göteborgs universitet bedriver BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate – forskning inom de natur- och samhällsvetenskapliga områdena. Forskningen är av avgörande betydelse för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar som inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå.

Inom BECC kombineras empiriska studier med samhällsvetenskapliga metoder och ekonomisk-ekologisk modellering för att öka kunskapen om hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverkas av nuvarande och framtida förändringar i markanvändning och klimat. Genom att analysera mönster, tendenser och variationer, och koppla dessa analyser till politik och styrning, ska forskningsresultaten ge underlag till beslutsfattare på många olika nivåer.

För att kunna knyta forskningen närmare aktuella samhällsbehov samt för att öka tillgängligheten av aktuella forskningsresultat står BECC i nära kontakt med samhällsaktörer som är viktiga för forskningsfältet.  

BECCs vision är att vara en världsledande forskningsmiljö som sammanför excellent forskning och utbildning vid Lunds och Göteborgs universitet för att tillgodose samhällets växande behov av vetenskaplig kunskap om kopplingen mellan klimat, markanvändning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster för regionalt och globalt politiskt arbete och beslutsfattande i en värld i snabb förändring.

Samarbetspartners

Lunds universitet

 • Biologiska institutionen
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Geologiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Avdelningen för matematisk statistik, Matematikcentrum
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC
 • LUCSUS
 • Institutionen för energivetenskaper

Göteborgs universitet

 • Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan
 • Institutionen för geovetenskaper
 • Institutionen för biologi och miljövetenskap
 • Institutionen för marina vetenskaper

Forskningsområden

BECC har tre temaområden som beskrivs mer detaljerat på BECC:s engelska webbplats:

Övrigt

Antal forskare

BECC samlar mer än 220 forskare och 86 doktorander från 13 institutioner vid Lunds och Göteborgs universitet.

Dessutom har mer än 200 studenter deltagit i forskarskolan ClimBEco sedan den startade 2010.

Varje år handleds omkring 40 studenter på avancerad nivå av BECC-forskare.

Budget

BECC erhåller 25 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

Styrelse och organisation – BECC:s engelska webbplats

Webbplats

BECC – becc.lu.se

Kontaktinformation

Forskningskoordinator
Josefin Madjidian
josefin [dot] madjidian [at] cec [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 98 15

Forskningsadministratör
Lina Nikoleris
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se
Mobil: 076-134 85 62

Samordnare Lund
Henrik Smith
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 93 79

Samordnare Göteborg
Mats Björkman
mats [dot] bjorkman [at] gu [dot] se
Telefon: 031-786 28 74

Vice samordnare
Anna Maria Jönsson
anna_maria [dot] jonsson [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 94 10