Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BioCare

cancerforskning

BioCARE var ett strategiskt forskningsområde 2010 - 2019 inom cancer med visionen att öka överlevnaden för cancerdrabbade genom att bidra till att förbättrade och nya behandlingsformer når cancerdrabbade och att cancervården förbättras.

Specifika mål

Forskning

Främja translationell cancerforskning av högsta internationella kvalitet och underlätta utbyte samt implementering av forskningsresultat mellan preklinisk och klinisk cancerforskning

Utbildning

Bidra till ökad kvalitet på utbildning för studenter och personal i nära interaktion med forskningen på grundutbildning, forskarutbildning, postdoktorstudier samt inom fortbildning och nätverkande

Innovation

Stöd för nyttiggörande av forskningsresultat genom att underlätta och stötta processen från idé till bolagsbildning, licensiering eller implementering av forskningsresultat på kliniksidan

Samverkan

Underlätta samverkan inom forskning och med sjukvården, andra strategiska forskningsområden, den privata sektorn och allmänheten på lokal, nationell och internationell nivå

Samarbetspartners

Lunds universitet (70%)

  • Medicinska fakulteten
  • Naturvetenskapliga fakulteten
  • Tekniska fakulteten (LTH)
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Region Skåne, speciellt Skånes universitetssjukhus (SUS)

Göteborgs universitet 30%

  • Sahlgrenska Akademin
  • Sahlgrenska Cancer Center – ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på translationell cancerforskning

Forskningsområde

Translationell cancerforskning

Övrigt

Antal forskare

Vid Lunds universitet finns cirka 100 forskargrupper / vid Göteborgs universitet finns cirka 30 forskargrupper

Budget

BioCare erhåller 18 miljoner kronor årligen i statsanslag.

 

Kontaktinformation

Kristian Pietras, koordinator
Kristian [dot] Pietras [at] med [dot] lu [dot] se

Pia Berntsson, forskningskoordinator
Pia [dot] Berntsson [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 31 01