Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ELLIIT

IT-kommunikation

ELLIIT – Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology – utgör en plattform för grundläggande och tillämpad forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv.

Det övergripande målet för ELLIIT är att stödja vetenskaplig excellens i kombination med industriell påverkan och relevans.

ELLIIT strävar efter korsbefruktning mellan discipliner och mellan forskare inom akademin och experter i industrin. Området utmärker sig genom kvalitet och synlighet vad det gäller publikationer, förmågan att attrahera och behålla toppforskare och genom att i ett internationellt perspektiv ses som en av de främsta forskningsorganisationerna inom området.

ELLIIT finansierar väl utvalda forskningsprojekt, har en strukturerad process för internationell rektrytering, ett väl balanserat samarbete mellan de ingående parterna  och ett proaktivt arbetssätt för att skapa och driva samarbete med svensk industri.

Samarbetspartners

Linköpings universitet

 • Institutionen för systemteknik
 • Institutionen för datavetenskap
 • Avdelningen för Medie- och Informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Lunds universitet

 • Institutionen för elektro- och informationsteknik
 • Institutionen för reglerteknik
 • Institutionen för datavetenskap
 • Bildbehandlingsgruppen vid Matematikcentrum

Övriga

 • Centrum för forskning om inbyggda system, Högskolan i Halmstad
 • Software Engineering Research Lab vid Institutionen för programvaruteknik, Blekinge Tekniska Högskola

Forskningsområden

De områden ELLIIT arbetar med inkluderar bland annat följande:

 • Trådlösa 5G-teknologoier
 • Systemdesign och vågutbredningsmodeller
 • Nätverkslösningar
 • Basbandsteknologier
 • Analog hårdvara
 • Säkerhet
 • Fordonskommunikation
 • Säkra och robusta inbyggda reglersystem
 • Beräkningsinfrastruktur för strömmande data
 • Beslutssystem för effektiv testning
 • Skalbara programmeringsspråk för cyber-fysikaliska system
 • Samarbetande robotsystem
 • Djupseende för multipelmålföljning
 • Lokala positioneringssystem
 • Datareduktion för visuella markörer
 • Skalbar optimering för reglersystem
 • Optimering och styrning av autonoma fordon

Övrigt

Antal anställda

ELLIIT omfattar 250 forskare, varav 130 i Lund. Totalt innehåller miljön 81 doktorander, 9 industridoktorander och 160 seniora forskare.

Budget

ELLIIT i Lund erhåller 48 miljoner SEK årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

ELLIIT leds av en styrelse och av föreståndaren i Linköping och vice-föreståndaren i Lund.

Det finns också en industriell rådgivargrupp med representanter från ABB AB, Axis Communications, Ericsson AB, Saab AB, Scania AB, Scheider Electric och Sectra Imtec.

Webbplats

ELLIIT – liu.se
 

Kontaktinformation

Vid Lunds universitet:
Fredrik Tufvesson, vice-föreståndare
fredrik [dot] tufvesson [at] eit [dot] lth [dot] se

Vid Linköpings universitet:
Erik G. Larsson, föreståndare
Erik [dot] G [dot] Larsson [at] liu [dot] se

Lena Tasse, koordinator
lena [dot] tasse [at] liu [dot] se