Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EpiHealth

kartläggning av folksjukdomar

EpiHealth – Epidemiologi för hälsa – är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Lunds och Uppsala universitet.

Syftet med EpiHealth är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar som uppträder hos medelålders och äldre personer till exempel

 • hjärt-kärlsjukdomar
 • benskörhet
 • cancer
 • demens
 • depressioner
 • lungsjukdomar
 • diabetes
 • fetma
 • smärttillstånd i leder och skelett samt även
 • funktionsnedsättningar och 
 • sänkt livskvalitet.

Många av dessa sjukdomar eller tillstånd är till viss del ärftliga och därför behöver vi inte bara studera miljöpåverkan och livsstilsfaktorer utan också gener för att förstå varför dessa sjukdomar uppkommer, så att vi i en framtid skall kunna finna nya vägar för att förebygga och behandla dessa.

Då det rör sig om ett komplicerat samspel mellan alla dessa faktorer studerar vi en stor mängd individer och planerar att undersöka ett stort antal invånare i Sverige med en ålder mellan 45 och 75 år.

Samarbetspartners

 • Uppsala universitet
 • EXODIAB – strategiskt forskningsområde
 • BBMRI.SE
 • Biobank Sverige
 • Region Skåne
 • LifeGene-projektet
 • Broad Institute, Boston, USA

Forskningsområden

 • Befolkningsstudier
 • Klinisk epidemiologi
 • Gen-miljö interaktion, exemplet kost-mikrobiota-sjukdom
 • Reproduktionsepidemiologi

Övrigt

Antal anställda

Cirka 200 i nätverket, alla kategorier

Budget

EpiHealth erhåller 10 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

Styrelsen – EpiHealths webbplats

Webbplats

EpiHealth