MECW

forskning om Mellanöstern i en samtida värld

The Middle East in a Contemporary World (MECW) är ett mångvetenskapligt och gränsöverskridande forskningsprojekt placerat vid Centre for Advanced Middle Eastern Studies sedan 2009.

Det för samman nationell och internationell sakkunskap om Mellanösterns samhällen med ambitionen att se längre än den geopolitiska regionen ”Mellanöstern”.

Projektet undersöker “Mellanöstern” som ett flytande och överregionalt begrepp med inriktning på processer, flöden, rörelser, maktförhållanden och debatter.

Forskningsområden

Med utgångspunkt i sin bas vid Centre for Advanced Middle Eastern Studies vid Lunds universitet driver projektet ett antal forsknings-, samverkans- och utbildningsinitiativ inom ramen för fyra överlappande teman:

 • Democratization and social development in the Middle East
 • Migration, multicultural societies and minorities in the Middle East
 • Environment and Sustainable Development in the Middle East
 • Religion, Processes of Interpretation and Identity Formation in the Middle East.

Samarbetspartners

 • Historiska institutionen
 • Sociologiska institutionen
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • GIS-centrum
 • Genusvetenskapliga institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Internationella miljöinstitutet – IIIEE
 • med flera

Övrigt

Forskare

31

Budget

MECW erhåller 13 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Webbplats

The Middle East in the Contemporary world