Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MERGE

Forskning inom klimatmodellering

MERGE står för ModElling the Regional and Global Earth system och är ett strategiskt forskningsområde med över 150 forskare vid Lund, Göteborg, Linneaus, Chalmers, KTH universitet och SMHI (Rossby center) som bedriver forskning inom klimatmodellering på regional och global nivå.

Även om samhället redan idag har tillräckligt med kunskap om klimatförändringarna för att motivera utsläppsminskande åtgärder och en anpassning av samhället, finns det ett starkt behov av att bättre förstå de osäkerheter som återstår när det gäller att bedöma klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Dessa osäkerhetsfaktorer har att göra med klimatkänslighet, återkoppling från och samverkan med jordsystemet samt ofullständig kunskap om samspelet mellan fysiska och biologiska beståndsdelar av klimatet/jordsystemet. Vår forskning kan i sin tur stödja begränsnings- och anpassningsinsatser på global, regional och lokal nivå.

Visionen för MERGE är att inrätta och utveckla ett centralt nav för mångvetenskaplig modellering av klimatet/jordsystemet med världsledande forskning och forskarutbildning om samspelet mellan klimatet och biosfären (bland annat växtlighet, markanvändning, biogeokemiska kretslopp och aerosoler).

Verksamheten inkluderar också en samhällsdialog mellan forskare och intressenter.

Samarbetspartners

Länkarna går till MERGE:s samarbetspartners webbplatser:

Lunds universitet

Partneruniversitet och SMHI

Forskningsområden

De fyra forskningsområdena beskrivs mer detaljerat på MERGE:s engelska webbplats:

Övrigt

Antal forskare

Mer än 150 forskare, däribland seniorforskare, yngre forskare och annan personal, arbetar inom ramen för MERGE.

Budget

MERGE erhåller 9 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

Styrelse och organisation – merge.lu.se

Webbplats

MERGE – merge.lu.se

Kontaktinformation

Samordnare
Paul Miller
paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 40 72

Vice samordnare
Birgitta Svenningsson
birgitta [dot] svenningsson [at] nuclear [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 76 39

Projektadministratör
Lina Nikoleris
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se
Telefon: 076-134 85 62