Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MultiPark

Forskning om neurodegenerativa sjukdomar

Verksamheten i MultiPark sträcker sig från experimentell forskning till studier av levnadsvillkoren för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Vårt syfte är att förbättra patienters allmänna funktioner, men även deras aktivitet och deltagande. Forskningsmiljön MultiPark bygger på samverkan mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus med stöd från Göteborgs universitet.

Med utgångspunkt i en lång tradition av spetsforskning om neurodegenerativa sjukdomar och åldrande vid Lunds universitet är vår vision att att främja en innovativ miljö som tar fram nya behandlingar, sjukdomsmodifieringar och slutligen botemedel för neurodegenerativa sjukdomar.

Det finns för närvarande många mediciner, men deras verkan avtar över tid och framför allt har de behandlingar som finns i dag inte kunnat visas bromsa eller stoppa sjukdomsutvecklingen.

Därför behövs det nya behandlingar som kan fördröja eller förhindra dessa sjukdomsförlopp.

MultiParks breda forskningsprofil ger oss förmåga att ta oss an neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och Parkinson genom olika strategier – samtidigt.

Samarbetspartners

Samordnad med Medicinska och Naturvetenskapliga (Kemi) fakulteten vid Lunds universitet samt Göteborgs universitet

Forskningsområden

  • Molekylära och cellulära mekanismer av patogenes vid neurodegenerativa sjukdomar
  • Transplantationsförsök med hjälp av stamceller
  • Genterapi
  • Farmakologiska metoder för sjukdomsmodifierande och symtomatiska terapier
  • Translationell forskning om kognitiv dysfunktion och andra icke-motoriska symptom
  • Biomarkörer och biomedicinsk avbildning
  • Utfallsmått

Övrigt

Antal forskare

51 seniorforskare (professorer, docenter och gruppledare)

Budget

Multipark erhåller 29 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Webbplats

MultiPark – multipark.lu.se

Kontaktinformation

Diana Jerman
Forskningsadministratör
diana [dot] jerman [at] med [dot] lu [dot] se