Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatneutrala städer 2030

Ett tematiskt samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Illustration över Helsingborg, Malmö och Lund. Illustration: Media-Tryck.

Malmö, Helsingborg och Lund ska bli klimatneutrala städer 2030. Genom forskning och samarbeten ska Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp) stödja städerna att nå satta klimatmål.

Att skapa ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan forskare, städer, näringsliv och andra samhällsaktörer är avgörande för att öka takten i klimatomställningen.

Kunskapsplattform för lokal klimatomställning

Klimatneutrala städer 2030 – Öppen akademi är en kunskapsplattform som ska hjälpa Malmö, Helsingborg och Lund att nå målet att bli klimatneutrala år 2030.

Samarbetet strävar efter att ta fram effektivare processer för en klimatomställning. Baserat på städernas utmaningar och pågående forskning förs gemensamma samtal om hur klimatomställningen kan komma att utformas framöver. 

Varje år väljer deltagare i forskningsplattformen att fokusera på några prioriterade områden och ta fram förslag som rör framtida forskning och insatser inom områden så som energi, konsumtion och kolinlagring. Nya forskningsområden presenteras där behov av kunskap finns.

Gränsöverskridande samarbeten

Inom forskningsplattformen samarbetar Lunds universitet, Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp), Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun samt näringsliv och andra organisationer med varandra. 

Forskarna från de tre universiteten kompletterar varandra väl och bidrar med kunskap från flera forskningsfält.

Kontaktinformation

Lena Neij
Professor vid Internationella miljöinstitutet
Telefon:046-222 02 22
Mobil: 073-436 88 52
lena [dot] neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se (lena[dot]neij[at]iiiee[dot]lu[dot]se)

Rekommendationer från projektet

Insikter och rekommendationer till städerna och forskarna.

Rekommendationer  – lu.box.com

Forskningsdatabas

Mer information om projektet.

Lunds universitets forskningsportal