Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Land

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land är en plattform som samverkar över sektors- och ämnesgränser för att bidra till kunskap för en markanvändning som förvaltar den begränsade resursen mark på ett innovativt och hållbart sätt.

Samverkansinitiativets tre teman återspeglar tre viktiga övergripande utmaningar:

 • Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
 • Hur intensivt skall landskapen brukas?
 • Vilka styrmedel och policy krävs för att skapa en hållbar markanvändning?

 Samverkansparter

 • Biogas Syd
 • Den goda jorden
 • E.ON
 • Energikontoret Skåne
 • Energimyndigheten
 • Havs & Vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad
 • Hushållningssällskapet
 • Hässleholms kommun
 • Jordbruksverket
 • K2
 • Kristianstad kommun
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lunds kommun
 • Lunds Stift
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Malmö stad
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • Region Skåne
 • RISE
 • Simrishamns kommun
 • Sjöbo kommun
 • Skogsstyrelsen
 • Sustainable Business Hub
 • Södra Skogsägarna
 • Trelleborgs kommun

Webbplats

LU Land – luland.lu.se

Kontaktuppgifter

Koordinator
Henrik G. Smith
Professor
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
henrik [dot] smith [at] cec [dot] lu [dot] se (henrik[dot]smith[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 93 79

Koordinator
Emily Boyd
Professor 
Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)
emily [dot] boyd [at] lucsus [dot] lu [dot] se (emily[dot]boyd[at]lucsus[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 03 69

Projektledare
Juliana Dänhardt
Doktor
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se (juliana[dot]danhardt[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 070-303 44 73