Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Water

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Dagens utmaningar, med både ökad brist och ökat överflöd av vatten, förändrar förutsättningarna på många områden, exempelvis för tillverknings- och tjänsteindustri, hälsovård, livsmedelsindustri samt samhällsskydd och beredskap.

Med LU Water vill vi skapa en tydlig kontaktyta mellan våra 150 vattenforskare och externa intressenter.

Samverkansparter

 • Bolmens forskningsstation
 • Eureau
 • Göteborg Kretslopp och vatten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Helsingborgs stad, stadsbyggnad
 • IKEA
 • Kristianstads kommun, C4 teknik
 • Livsmedelsverket
 • Lunds kommun
 • Malmö stad, stadsbyggnad
 • Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB
 • Norrvatten
 • Region Skåne
 • Ronneby kommun
 • Simrishamns kommun, Marint centrum
 • Svenskt vatten
 • Sweden Water Research
 • Sydvatten AB
 • VA SYD
 • VIVAB Vatten och miljö i Väst AB
 • Water Europe
 • Watersprint AB
 • WIN water
 • med flera

Webbplats

LU Water – water.lu.se

Kontaktinformation

Koordinator
Kenneth M Persson
Professor
Avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH
kenneth_m [dot] persson [at] tvrl [dot] lth [dot] se
Telefon: 046-222 94 70