Tankesmedjan LU Futura

Med forskning vid nio fakulteter har Lunds universitet en unik möjlighet att se på framtidsproblem ur alla möjliga synvinklar. LU Futura är universitetets tankesmedja som ska arbeta tvärvetenskaplig med angelägna framtidsfrågor.

Tankesmedjan LU Futura verkar i gränslandet mellan universitetet och det omgivande samhället. Med universitetets samlade kunskap i ryggen vill LU Futura bidra med fakta, analyser och kunskapsunderlag.

LU Futura-teamet
 

porträtt lu futuras medlemmar
Ovan fr v: Markku Rummukainen, Maria Stanfors, Johannes Stripple, Lynn Åkesson, Karin Johansson, Jenny Julén Votinius, Knut Deppert, Ida Lunga, Martin Hansen, Ulrika Oredsson, Cecilia Holm, Marie Cronqvist och Jonas Granfeldt.


Våra tankar om framtiden

Vilka framtidsfrågor ligger oss varmt om hjärtat? Och varför tror vi att dessa frågor är betjänta av att belysas tvärvetenskapligt?

Läs intervjuer med alla LU Futuras medlemmar nedan.

En akademisk tankesmedja

Till skillnad från de flesta tankesmedjor utanför akademin bedriver LU Futura ingen politisk opinionsbildning.

Genom sin bredd, med representanter från alla universitetets fakulteter samt studenter, skiljer sig LU Futura även från sina föregångare bland tankesmedjor och framtidsgrupper inom universitetsvärlden.

Nu startar LU Futura – Lunds universitets tankesmedja (nyhetsartikel)
Läs mer om LU Futura i förhållande till andra tankesmedjor på LUM:s webbplats
 

Futurasamtal

Våra Futurasamtal är dialogmöten kring aktuella ämnen dit tankesmedjans forskare bjuder in beslutsfattare, sakkunniga, journalister eller andra personer som är engagerade i en specifik fråga.

Kontakta gärna ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se om du har förslag på ämne att ta upp i ett Futurasamtal.
 

Föreläsningsserien Framtidens arbetsliv

Föreläsningsserien, som hölls under hösten 2019, berörde tre samhällsomdanande trender av betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv:

  • digitalisering
  • en åldrande befolkning och
  • ökad globalisering.

Se mer om serien, och inspelningar från de olika föreläsningarna

Ta del av föreläsningsseriens sammanfattningar och reflektioner i slutrapporten
(PDF 2,2 MB, ny flik)

 

Kontaktinformation

Lynn Åkesson
lynn [dot] akesson [at] kultur [dot] lu [dot] se

Marie Cronqvist
marie [dot] cronqvist [at] kom [dot] lu [dot] se

Ulrika Oredsson
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Tidigare evenemang

Futurasamtal #5 – 5 november 2019
Om markanvändning, biologisk mångfald och klimatförändringar.
Globala rapporter om markanvändning ur ett skånskt perspektiv – se artikel

Föreläsningsserie: Framtidens arbetsliv
24/9, 16/10, 6/11

Framtidsveckan
14–20 oktober

Lund Comedy Festival – 29 augusti 2019:
Om konsten att förutsäga framtiden och vårt (miljö)agerande.

Futurasamtal #4 – 27 augusti 2019:
Om språktest och medborgarskap – se artikel

Futurasamtal #3 – 10 juni 2019:
Klimatsamtal på Sydsvenskan

Futurasamtal #2 – 7 mars 2019:
Klimatsamtal med journalister – se Futura-bloggen

Futurasamtal #1 – 9 oktober 2018:
Skånsk klimatomställning