Akademiska högtider

Närbild på ett doktorsdiplom i händerna på en marskalk. Foto.

Lunds universitet har tre stora, årliga akademiska högtider:

  • årshögtiden i samband med Karldagen i januari,
  • doktorspromotion i maj och
  • installationen av nya professorer i oktober.

Medan promotionerna har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor som agerande, är professorsinstallationerna och årshögtiden gemensamma för hela universitetet.

Vart sjätte år firas även rektorsinstallation i samband med årshögtiden.

Samtliga ceremonier är öppna för allmänheten i mån av plats.

Kommande akademiska högtider

2020

16 oktober professorsinstallation - uppskjuten till 2021

2021

22 januari årshögtid
27-28 maj doktorspromotion
15 oktober professorsinstallation

2022

28 januari årshögtid
3 juni doktorspromotion
14 oktober professorsinstallation

2023

27 januari årshögtid
26 maj doktorspromotion
13 oktober professorsinstallation

2024

26 januari årshögtid
31 maj doktorspromotion
18 oktober professorsinstallation

2025

31 januari årshögtid
23 maj doktorspromotion
17 oktober professorsinstallation

 

Kontaktinformation

Akademiintendenturen

Carin Brenner, övermarskalk
Charlotta Sokulski Bateld,
biträdande övermarskalk
Annica Blomberg, biträdande övermarskalk
Maria Blad, kommunikatör


Telefon: 046-222 70 06

overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se
 

Besöksadress:
Sandgatan 1, Lund

Postadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Fakturering:
Information om hur du som leverantör fakturerar med elektronisk faktura