Ingång för leverantörer

Pågående upphandlingar

Se pågående upphandlingar vid Lunds universitet – opic.com
 

Elektronisk kommunikation för avtalsleverantörer

Du som är avtalsleverantör och behöver hjälp med din elektroniska kommunikation mot universitetets e-handelssystem Visma Proceedo (punchouter, kataloger, order med mera) kan kontakta universitetets e-handelssamordnare via formuläret nedan. Välj kategori "E-handel".

Kontaktformulär, sektionen Ekonom vid Lunds universiteti
 

Skicka e-faktura

I och med ny lagstiftning som började gälla den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Lunds universitet skicka e-fakturor. DIGG och SFTI rekommenderar att PEPPOL BIS Billing 3 används för att leva upp till lagens krav på e-fakturastandard.

Se aktuell information om standarder på www.sfti.se

Observera:

För dig som leverantör har vi flera sätt att skicka e-fakturor på, som vi beskriver närmare nedan:

  • Skicka via nätverket PEPPOL
  • Skicka via VAN-operatör Inexchange
  • Använda fakturaportal

Skicka via nätverket PEPPOL

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem/VAN-operatör om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Lunds universitets PEPPOL ID är 0007:2021003211

För mer information om Lunds universitet och andra som är kopplade till nätverket, se PEPPOL Directory
 

Skicka via VAN-operatör InExchange

Vi använder InExchange för att ta emot e-fakturor. Det finns flera sätt att skicka e-fakturor till dem – vid frågor, se kontaktuppgifter på webben:

www.inexchange.se/kontakt

Om ni använder en annan VAN-operatör – be dem att skicka till InExchange.

Lunds universitets uppgifter:

  • PartsID: 2021003211
  • GLN: 7350032940007
     

Använd fakturaportal

Om ni inte har en egen VAN-operatör så kan ni fakturera oss via InExchange.

För dig som fakturerar lite/sällan finns möjlighet att gratis ställa ut fakturor via deras fakturaportal ”InExchange Web”.

Vid andra behov kan InExchange erbjuda er andra lösningar.

Ingång till InExchange för Lunds universitets leverantörer

Tips! InExchange har ett bra hjälpcenter med användarguider och support. Sök på ”InExchange hjälpcenter” på webben för att hitta det.

Ange referens

För att fakturan ska komma till rätt person och bli betald i rätt tid måste ni uppge referens på fakturan. Det är beställarens för- och efternamn som ska stå som referens. Namn på fältet är vanligtvis ”Er referens” eller ”Referenskod”. Observera att i InExchange fakturaportal är det fältet ”Ert referensnr” som ska användas, inte ”Er referens”.

Om ni fått beställningen via Lunds universitets beställningssystem Proceedo ska ordernumret (LU + åtta siffror) anges i särskilt fält för ordernummer på fakturan. I InExchange fakturaportal heter fältet ”Ert ordernr”.

Om sådant särskilt fält saknas i er e-fakturamall anger ni istället ordernumret i fältet för ”Er referens”/”Referenskod”. Skriv endast ordernumret i fältet och ingen annan text. Och ange i så fall beställarens för- och efternamn i ett annat referensfält i fakturan.

Bankgiro

Om ni har bankgiro och fakturerar i SEK ber vi er ange detta i den elektroniska fakturan.

Övriga frågor om e-faktura?

Vid andra frågor om e-faktura är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan. Välj kategori "Leverantörsfaktura till Lunds universitet".

Kontaktformulär, sektionen Ekonomi vid Lunds universitet

 

Skicka pappersfaktura – undantagsfall

Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar.

Undantagsfall är om användandet av e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller om fakturan inte avser ett inköp utan en icke upphandlingsbar avgift.

I dessa fall ska pappersfaktura skickas till denna adress:
Lunds universitet
Namn på institution / avdelning
Box 188
221 00 Lund

OBS! Med anledning av den pågående COVID-19-pandemin vill vi bestämt avråda från pappersfakturor, som innebär en ökad risk för försenad hantering. Vi rekommenderar alla att skicka e-faktura, i enlighet med gällande lagstiftning.
Läs mer på Diggs webbplats om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor