Här finns vi

Lund

Den största delen av Lunds universitets verksamhet ligger i Lund, men universitetet bedriver också forskning och utbildning på flera andra orter.

Helsingborg

Vid Campus Helsingborg finns ungefär en tiondel av Lunds universitets studenter och omkring 150 medarbetare.

Här studerar mer än 4 000 studenter inom följande utbildningar:

  • socionomutbildning
  • ingenjörsutbildning
  • strategisk kommunikation
  • service management
  • hälso- och sjukvårdskurator
  • modevetenskap

Campus Helsingborgs webbplats

En del av studenterna på läkarprogrammet läser dessutom de sista delarna av utbildningen på Helsingborgs lasarett.

Malmö

På sjukhusområdet i Malmö sker delar av verksamheten inom vår medicinska fakultet.

Clinical Research Centres webbplats
 

I Malmö finns också den konstnärliga fakulteten, som består av:

  • Musikhögskolan
  • Teaterhögskolan
  • Konsthögskolan
  • och Inter Arts Center.

Konstnärliga fakultetens webbplats

Ljungbyhed

Trafikflyghögskolan (TFHS) i Ljungbyhed är en institution vid Lunds Tekniska Högskola och bedriver, förutom trafikflygarutbildning, forskning, högre utbildning och uppdragsutbildning inom bemannat flyg, obemannat flyg, flygtrafikledning samt hållbart flygande.

Trafikflyghögskolans webbplats

Våra verksamhetsorter

Karta över delar av norra Europa som zoomar in Skåne och orterna Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. Illustration.
Klicka för att förstora bilden.