Uppdragsutbildning som utbildningsform

Uppdragsutbildning skiljer sig på några punkter från ordinarie utbildning vid högskolor och universitet. Här hittar du information om behörighetskrav, akademiska poäng, vem som får köpa och delta med mera.

Kursdeltagare på internationell uppdragsutbildning

Detta är uppdragsutbildning

Vidareutbildning, kompetensutveckling, fortbildning – detta är bara några av namnen på det som vi formellt kallar uppdragsutbildning. Vad det handlar om är kurser och program från universitet eller högskolor, som mot ersättning ges till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och andra organisationer.

Dessa får köpa uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är öppna för företag och andra organisationer, men inte för privatpersoner. Det innebär att juridiska, men inte fysiska, personer får köpa uppdragsutbildning och därmed vara Lunds universitets uppdragsgivare.

Utbildningsinsatserna måste gälla personalutbildning, som är tänkt att få betydelse för hur deltagarna senare utför sina arbetsuppgifter.

Förutom detta kan man köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl. Då behöver vår uppdragsgivare vara svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Dessa får delta i undervisningen

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. I regel köper arbetsgivare platser åt sina anställda, men det finns också andra varianter. Arbetsförmedlingen till exempel kan köpa platser åt arbetssökande.  

Förkunskapskrav – Inga formella intyg krävs

Det krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en uppdragsutbildning, vare sig kursen är poänggivande eller inte. Ett aktivt yrkesliv och livserfarenhet innebär ofta att dessa kunskaper förvärvats utan att det finns formella bevis för det. Det innebär att inga betyg eller andra intyg på förkunskaper behövs för att kunna antas till en uppdragsutbildning, även om kursen är poänggivande.

Många av våra utbildningar ger akademiska poäng

Vissa uppdragsutbildningar som ges via Lunds universitet ger akademiska poäng efter godkänd examination. Vilka kurser som är poänggivande framgår av våra enskilda kursbeskrivningar. Där står också hur många poäng kursen ger. I examinationen ställs samma krav som i den akademiska grundutbildningen.

Det utbildningsbevis som utfärdas efter avslutad kurs och godkänd examination ger motsvarande akademiska status som vid övriga genomförda kurser vid Lunds universitet. Det innebär att det inte är någon skillnad på poäng som ges i uppdragsutbildning eller i grundutbildning.

Var dock observant på att en skräddarsydd uppdragsutbildning oftast är så specialanpassad till ett företags specifika krav att kursen inte kan utgöra en del av huvudämnet i en examen i samma ämne.

Tänk också på att varje deltagare själv ansvarar för att ta reda på hur de akademiska poängen kan utnyttjas för de egna meriterna. Vilken formell nytta olika deltagare har av de akademiska poängen i en specifik kurs är starkt beroende av den enskildes tidigare utbildning.

Kontakta oss gärna

Har du frågor som du inte fått svar på här? Eller vill du göra en förutsättningslös förfrågan?

Välkommen att kontakta LUCE, avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet!

Läs mer om våra kurser och program