Innovation – så arbetar vi

Lunds universitet är ett innovativt universitet. I över 300 år har forskare från Lund gjort upptäckter som öppnat nya dörrar för miljoner människor världen över och fått stor betydelse för omvärlden.

Kunskap och forskning från Lunds universitet ska komma samhället till nytta. Ett sätt är genom innovation – när forskningen leder fram till nya arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter som skapar värde. Det kan göra skillnad i människors liv, men också öka konkurrenskraften, gynna samhällstillväxten och bidra till fler arbetstillfällen.

En av de mest kända innovationerna från Lund är ultraljudsdiagnostiken som idag är en självklar undersökningsmetod på sjukhus världen över.

Andra exempel är den konstgjorda njuren, som lade grunden för det multinationella företaget Gambro (numera Baxter) och som underlättar livet för dialyspatienter över hela världen, samt Bluetooth-tekniken, som används i miljontals produkter varje dag.

Se fler innovationer från Lund

Ett centralt innovationsstöd

Vår samlade innovationsverksamhet – LU Innovation – ger stöd åt studenter och forskare med idéer och forskningsresultat som kan utvecklas till en produkt, tjänst eller en metod som löser ett verkligt problem.

LU Innovations uppdrag är att se till att forskning och kunskap vid Lunds universitet, kommer samhället till nytta och bidrar till en hållbar tillväxt.

Universitetets innovationsstöd

En innovativ atmosfär

Runt universitetet finns starka innovationsmiljöer och en långtgående samverkan mellan universitet och högskolor, näringsliv samt offentliga aktörer.
Till 2020 siktar regionen på att bli Europas mest innovativa region, med fokus på smarta material, smarta och hållbara städer samt personlig hälsa.

Våra innovationsmiljöer

Forskning och utbildning inom innovation och entreprenörskap

Forskningen inom innovation och entreprenörskap vid Lunds universitet tillhör ett av universitetens styrkeområden.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Vid centret bedrivs forskning av hög internationell klass inom framförallt två områden; entreprenöriellt lärande och affärsskapande.

Här ges också utbildning i entreprenörskap för en tvärvetenskaplig, nationell och internationell målgrupp.

Sten K. Johnson Centres webbplats

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy – CIRCLE

Det tvärvetenskapliga forskningscentret CIRCLE syftar till att förstå och förklara hur innovation bidrar till ett gott samhälle och kan hjälpa till att tackla samhälleliga utmaningar som ekonomiska kriser, klimatförändringar eller en alltmer globaliserad ekonomi.

CIRCLE:s webbplats
 

Kontakt

Lotte Larsen
kommunikatör, LU Innovation
lotte [dot] larsen [at] innovation [dot] lu [dot] se
+ 46 222 12 84

Vill du veta mer om innovation vid Lunds universitet?
Läs mer på innovation.lu.se