Anmälan till masterstudier

Så ansöker du till en masterutbildning om du läst hela eller delar av din kandidatexamen i Sverige.

Masterprogram på svenska? Anmäl dig till utbildningar på avancerad nivå via Antagning.se. Anmälan är öppen mellan 15 mars och 15 april. Masterprogram kan också kräva att du skickar med dokument. Du kan se vilka dokument som krävs under rubriken ”Behörighet & Urval” på programmets webbsida.

Masterprogram på engelska? Anmäl dig till våra internationella utbildningar på avancerad nivå via Universityadmissions.se. Anmälan är öppen mellan 15 oktober och 15 januari.

Checklista inför ansökan

1. Hitta det program som du vill ansöka till.

Internationella masterprogram på lunduniversity.lu.se
Masterprogram som ges på svenska

2. Kontrollera behörighetskraven för programmet.

3. Kontrollera vilka generella dokument som krävs för din ansökan. 

Läs mer på Universityadmissions egen webbplats
Om de generella dokumenten (på vår internationella webbplats)

4. Titta på programmets webbsida om det finns ytterligare, programspecifika dokument som du behöver ladda upp eller skicka in.

Internationell master? För att vara säker på att du laddar upp eller skickar in rätt dokument, så vill vi att du besöker vår internationella webbplats lunduniversity.lu.se. Där letar du rätt på den utbildning som du vill gå. 

Titta under rubriken ”Apply” för att hitta de generella ansökningsstegen och dokumenten du behöver. Titta särskilt under ”Programme-specific documents” för att se vilka extra dokument som behövs. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.

Program på den internationella webbplatsen

5. Skapa ett konto, om du inte redan har ett, med ditt svenska personnummer på Universityadmissions.se eller Antagning.se. Välj dina program och tänk på att ranka dem i prioritetsordning, med det du helst vill läsa som alternativ 1, näst helst som alternativ 2 och så vidare.

Om konton på Antagning.se

6. Ansök och ladda upp dokumenten till Universityadmissions.se eller Antagning.se. Ansökningsperioden kan variera, vanligtvis är den sista ansökningsdagen den 15 januari för internationella masterprogram.

Om viktiga datum på Antagning.se

Glöm inte dokumenten!

Tänk på att det kan vara tidskrävande att skriva dina programspecifika dokument och att ta ut din examen. Påbörja därför din masteransökan i god tid innan sista ansökningsdag.

Video: Så ansöker du till ett internationellt masterprogram

 

För dig som läst hela din kandidatutbildning i Sverige:

 • Du behöver inte skicka in dina betygsutdrag (transcripts) eller ditt examensbevis (diploma) om dina svenska meriter är registrerade i Ladok.

 • De flesta masterprogram kan ge villkorad antagning. Det måste då framgå av dina Ladokmeriter att du kommer kunna ta ut din examen innan terminsstart.

 • Om du har läst Engelska B/Engelska 6 på gymnasiet, kontrollera att dessa meriter finns registrerade på ditt konto på antagning.se/universityadmissions.se. Om du saknar betyg i Engelska B/Engelska 6 behöver du visa att du på andra sätt uppfyller behörighetskraven. Behörighetskrav på Antagning.se

Språkkrav för utbildningar som ges på engelska, på Antagning.se

För dig som läst hela eller delar av din kandidatutbildning utomlands:

 • Du har läst hela din kandidatutbildning utomlands. Skicka in eller ladda upp dina betygsutdrag och ditt examensbevis enligt instruktionerna på Universityadmissions.se. Du ska följa reglerna för det land i vilket du har läst din kandidatexamen. Landsspecifika instruktioner hittar du på Universityadmissions.se

 • Du inte har tagit din kandidatexamen ännu. Ladda upp ett intyg på att du kommer att ta examen innan terminsstart för masterprogrammet. (se information på Universityadmissions.se).

 • Du har läst huvuddelen av din kandidatexamen i Sverige, men har läst mer än en termin utomlands, till exempel på ett utbyte. Skicka in/ladda upp betygsutdrag från dina studier utomlands. Du måste följa reglerna för det land där du har läst när du skickar in dessa.
  Läs mer på Universityadmissions egen webbplats.

 • Om du har läst Engelska B/Engelska 6 på gymnasiet, kontrollera att dessa meriter finns registrerade på ditt konto på antagning.se/universityadmissions.se. Om du saknar betyg i Engelska B/Engelska 6 behöver du visa att du på andra sätt uppfyller behörighetskraven.
  Läs mer på Universityadmissions egen webbplats om hur du i så fall kan bevisa att du uppfyller Engelska 6.

Mer information för dig med en utländsk bachelorexamen på Antagning.se

Hur du tackar ja till en plats

Om du sökt ett internationellt masterprogram på engelska mellan oktober och januari och blivit antagen, måste du också tacka ja till erbjuden plats direkt till Lunds universitet. Följ instruktionerna som du får i ditt antagningsbesked. Svar ska lämnas i Lunds universitets Studentportal genom att du aktivt tackar ja till det masterprogram du antagits till. Du kan logga in i Studentportalen så fort du har aktiverat ditt studentkonto. Om du inte aktivt tackar ja inom angiven tid förlorar du din plats.

Om du sökt masterprogram på svenska mellan mars och april och blivit reservplacerad eller antagen, måste du tacka ja till erbjudandet via ditt konto på Antaging.se enligt instruktionerna på Antagning.se och i ditt antagningsbesked.

Kontaktinformation masterstudier

För frågor om din anmälan, registrerade meriter, antagningsbesked

Ställ din fråga till Antagningsservice på Antagning.se

Telefon: 0771-550 720, mån-fre kl 9–16

För frågor om behörighetsbeslut och urval

Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet

Frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH):

antagningen [at] kansli [dot] lth [dot] se

Telefon- och besökstid, Antagningsavdelningen:
Måndag, tisdag och torsdag 10.00-12.00
Telefon: 046-222 93 00

Hur vi behandlar dina personuppgifter:
Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer om hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter

Besöksadress:
Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund
Karta på google.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Kontakt angående specifika masterstudier

Frågor?

Du kan hitta det mesta du behöver veta via utbildningens egen webbsida. Om du fortfarande har frågor om programmet eller kursen efter att ha läst informationen där, kan du kontakta koordinatorn för det program du söker till. Du kan också gå in på www.lunduniversity.lu.se/degree-studies där du hittar ett kontaktformulär.

Ansök senast...

15 januari
För internationella master- och magisterprogram som startar på höstterminen samma år. Du kan ansöka från cirka 15 oktober året innan.

15 april
För vissa master- och magisterprogram (främst på svenska) som startar höstterminen samma år. Du kan ansöka från cirka 15 mars. Observera att de flesta internationella masterprogram inte har öppet för ansökningar under denna svenska ansökningsomgång. Kontrollera noga vad som gäller för utbildningen som du vill läsa.

15 augusti
Ett fåtal masterutbildningar startar på vårterminen och har sista anmälningsdag den 15 augusti.

15 oktober
För vissa master- och magisterkurser som startar under vårterminen.