Krisberedskap för yrkesverksamma specialister

Uppdragsutbildning vid Lunds universitet

Utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens

Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten till kompetensutveckling.

'Trygghet, säkerhet och resiliens i det komplexa och föränderliga samhället' är en utbildningssatsning som omfattar en introduktionskurs och fyra fördjupningskurser. Avsikten är att kurserna ska bidra till verksamhetsutveckling och stärka kopplingarna mellan de olika aktörerna.

Syftet kopplar tätt an till Agenda 2030-målet att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

Upplägg

Kurserna har ett upplägg som möjliggör och i största möjliga mån sammanlänkar parallella studier med yrkesverksamhet. Detta genom att de tar avstamp i de faktiska sammanhang som deltagarna arbetar i och genom att blanda fysiska träffar och distansstudier. Alla uppgifter fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten med hjälp av litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog med lärare och andra kursdeltagare.

Introduktionskursen är uppbyggd i kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier för att underlätta deltagande för så många som möjligt.

Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.

Målgrupper

Målgrupper för kurserna är offentliga aktörer som arbetar med krisberedskap, skydd mot olyckor eller civilt försvar i Sverige (kommuner, länsstyrelser, regioner, räddningstjänster, myndigheter, etc.). Kurspaketet kan även vara relevant för privata aktörer som har en roll i samhällets krisberedskap och samhällssäkerhet.

Om kurserna

Under 2020 kommer introduktionskursen att ges vid två tillfällen (en gång på våren och en gång på hösten). Två av fördjupningskurserna kommer att ges under hösten, de andra längre fram. Det finns ingen inbördes kronologisk ordning mellan fördjupningskurserna. Vid anmälan till introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatterat pris. Uppge rabattkod Paketpris i anmälningsformuläret. Mer information om kurserna hittar du via länkarna nedan.

Förkunskapskrav

I Introduktionskursen kommer fyra perspektiv att introduceras vilka sedan berörs i samtliga fördjupningskurser. Lunds universitet förutsätter därför att alla som läser fördjupningskurserna först läser Introduktionskursen (eller tillgodogör sig innehållet på annat sätt). Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt fem års relevant arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Tfn 046-222 07 07, beredskap [at] education [dot] lu [dot] se

För kursgenerella frågor vänligen kontakta Jessica Hansson, beredskap [at] education [dot] lu [dot] se, 046 – 222 73 27

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta henrik [dot] hassel [at] risk [dot] lth [dot] se eller marcus [dot] abrahamsson [at] risk [dot] lth [dot] se

Rabatt vid anmälan till två kurser

Vid anmälan till introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatterat pris med 2000 kr. Uppge rabattkod Paketpris i anmälningsformuläret.