Resestipendier

För dig som behöver resa i samband med dina studier

Resestipendier för grundutbildningsstuderande ledigförklaras i februari varje år. Du kan söka resestipendium för resa som görs som en del av din utbildning vid Lunds universitet. Det kan vara resa för examensarbete, uppsats, utbytesstudier eller liknande. Till grundutbildningsstuderande räknas även masterstudenter.

Aktuella stipendier

Nu är beslutet från vårens utlysning klart och du hittar resultatet i ansökningssystemet. Nästa ansökningsperiod öppnar i februari 2021. Du kan då söka resestipendium för resor påbörjade tidigast 1 juli 2020 och senast planerade att påbörjas den 28 februari 2022. Det går endast att söka stipendium under ansökningsperioden.

Logga in i ansökningssystemet (öppnas i ny flik)

Så här ansöker du

Ansökan

Du ansöker via ett formulär i ansökningssystemet där du också laddar upp de bilagor du vill skicka med. Du ska endast göra en ansökan per resa och söker då alla stipendier i utlysningen som du är behörig till.

I din ansökan fyller du i dina beräknade kostnader för din resa. Beloppen som beviljas är enligt praxis upp till 5000 kr per stipendium. Undantag för stiftelserna Reg läk dr Hartelius’ stipendiestiftelse, Humero-Steuchiska resestipenidet och Nils Flensburgs resestipendiefond där större belopp kan utdelas.

Bilagor

Du måste bifoga bilagor som intygar syftet med din resa. Bifoga de handlingar som är relevanta för den typ av resa som du ska göra. Du kan gå miste om ett stipendium om din ansökan inte är komplett.

Exempel:

  • För utbytesstudier kan det vara antagningsbesked, nomineringsbesked eller betyg från dina utbytesstudier om du redan varit iväg.
  • För resa i samband med uppsats kan du bifoga handledarintyg, inbjudningsbrev eller motsvarande.
  • För examensarbete kan bilagan vara blanketterna cooperation agreement, anmälan-examensarbete, projektplan med underskrift av handledare, inbjudningsbrev eller motsvarande.

Det är bara poäng från Lunds universitet som räknas och alla poäng hämtas från studiedokumentationssystemet Ladok när ansökningsperioden stänger. Kontrollera med din institution att alla poäng är inlagda i Ladok.

Om du söker släktföreträde ska släktskap styrkas.

Beslut och utbetalning

Stipendierna fördelas med utgångspunkt i syftet med din resa, en rangordning som utgår från studieresultat och studietakt samt de handlingar du bifogat.

Beslutet brukar vara klart i april och då skickas besked till samtliga stipendiater via e-post. För att få stipendiet utbetalat behöver du skicka in en rekvisitionsblankett samt kopia på antagningsbesked, inbjudningsbrev, färdhandlingar eller liknande till Stiftelseförvaltning. Endast nomineringsbrev räcker inte. Rekvisitionsblanketten hittar du i anslutning till din beviljade ansökan i ansökningssystemet. Under sommarmånaderna kan det dröja några veckor innan du får ditt stipendium utbetalat.

Kontaktinformation

Stiftelseförvaltning
stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se

Box 117
221 00 Lund

Emma Haverlind
Telefon: 046-222 71 44

Olof Jernryd
Telefon: 046-222 71 48

Krister Åstrand
Telefon: 046-222 71 45