Utbildningssystemet

Sverige deltar i Bolognaprocessen. Det är ett europeiskt samarbetsprojekt för högre utbildning.

För dig som student innebär Bolognaprocessen att du enklare kan byta studieort både nationellt och internationellt. Det medför också att din arbetsmarknad växer, då den inbegriper inte bara Sverige, utan stora delar av världen. Det kan göra det enklare för dig att få det jobb som du vill ha efter examen.

De europeiska ländernas mål är att ha jämförbara examina, ett gemensamt poängsystem och ett utbildningssystem på tre nivåer:

  • grundnivå
  • avancerad nivå
  • forskarnivå

För dig som student betyder det att du kan läsa grundnivån på ett lärosäte och sedan läsa den avancerade nivån på ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Kontaktinformation

Besöksadress i Lund:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset, Plan 3
Sölvegatan 29 B, Lund

Med anledning av coronaviruset tar vi inte emot några besök tills vidare. Du når oss via mejl och telefon

Karta på google.se

Allmän studievägledning

studievagledning [at] stu [dot] lu [dot] se

Studie- och karriärvägledare:

Cecilia Johansson

Cecilia Johansson
Telefon: 046-222 70 52

Bild på Astrid

Astrid Johnson
Telefon: 046-222 43 64

Petra Mohn

Petra Mohn
Telefon: 046-222 70 56

Anna Selfvén

Anna Selfvén
Telefon: 046-222 77 89