Moocar

Storskaliga öppna nätkurser

Moocar, eller öppna nätkurser, vid Lunds universitet är öppna för alla intresserade, oavsett förkunskaper. Kurserna är gratis och ges via internet. Du kan inte räkna in en mooc i din examen eller få högskolepoäng för kursen.

En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.

Kurserna startar vid olika tidpunkter. Gå gärna in och kika på informationen om dem på Coursera.org. Där kan du också se om och när en kurs startar igen. Du kan också hitta eventuella nystartade kurser där.

Lunds universitets samlingssida för moocar på Coursera.org

Våra moocar

Länkarna leder vidare till Coursera.org.

På engelska

På svenska

Om kursen i akademiskt skrivande: Vilket ämne du än studerar på universitetet så är skrivandet en del av utbildningen. Hur man skriver varierar mellan olika ämnen, men det finns också gemensamma nämnare för alla akademiska texter. I den här kursen riktar vi oss till dig som är – eller vill bli – student. Du får dels allmänna råd om hur du planerar ditt skrivande, dels mer specifika tips om disposition, struktur, språk och stil. Några lektioner behandlar särskilt hur du argumenterar trovärdigt och hederligt i akademiska sammanhang. I det sista kursmomentet riktar vi oss till dig som är lärare på universitetet med tips på hur skrivträning kan integreras i ämnesundervisningen.

  Så ansöker du

  Du anmäler dig på sidan för varje enskild kurs via plattformen Coursera.org om inget annat anges. Kurserna startar vanligen löpande och du behöver därför sällan vänta mer än några dagar på att få påbörja en kurs. Du kan inte anmäla dig till moocar via antagning.se.

  Fakta: Moocar

  Mooc står för Massive Open Online Course och är gratis högskolekurser på nätet, öppna för vem som helst. Moocar slog igenom 2012 då lärosäten som Stanford, Harvard och MIT satsade stort på dem. Hundratusentals människor världen över studerar i dag genom moocar. Kurserna som ges vid Lunds universitet ger inte någon formell examen.

  Kontaktinformation

  Digital Business Models
  Markus Lahtinen
  markus [dot] lahtinen [at] ics [dot] lu [dot] se

  European Business Law
  Magnus Svensson
  magnus [dot] svensson [at] jur [dot] lu [dot] se

  Greening the Economy
  Charlotte Leire
  charlotte [dot] leire [at] iiiee [dot] lu [dot] se

  NPAP-Medical Applications of Particle Accelerators
  Deana Nannskog
  deana [dot] nannskog [at] education [dot] lu [dot] se

  Writing in English at University
  Akademiskt skrivande

  Ebba Ruhe
  ebba [dot] ruhe [at] math [dot] lu [dot] se