Konstnärliga fakultetens samlokaliseringsprojekt

Vill du vara med och stötta utbildningen av framtidens konstnärliga utövare? Konstnärliga fakulteten i Malmö består av Konsthögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö samt centrumbildningen Inter Arts Center. Var och en av institutionerna har en egen stark profil och finns på olika ställen i Malmö.

 

studenter sitter runt ett bord och diskuterar

Musikhögskolan är en av regionens största konsertproducenter med ca 250 konserter om året, Konsthögskolans utställningar väcker både nationell  och  internationell  uppmärksamhet  och  Teaterhögskolans  utexaminerade  studenter  syns på film, TV och de stora scenerna runt om i landet.

Ett campus i världsklass

För att stärka verksamheterna och ytterligare öka synligheten arbetar fakulteten sedan några år med ett samlokaliseringsprojekt, där målet är att de ingående institutionerna samlas på en plats i centrala Malmö. Målet ett är ett campus i världsklass som bidrar till att förverkliga vår vision om att vara ett framstående internationellt centrum för konstnärlig utbildning av högsta kvalitet.

Det kommer att finnas flera möjligheter att stödja detta projekt, alltifrån lokaler i form av offentliga utrymmen som konsert- och teaterscener och galleri till enskilda rum, ateljéer, black-box och studiomiljöer till infrastruktursatsningar av olika slag.

Ladda ner projektbeskrivningen (PDF 769 kB, nytt fönster)

 

Kontaktperson Donatorrelationer
Pia Siljeklint, Avdelningschef
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Kontaktperson Konstnärliga fakulteten i Malmö
Anna Lyrevik, Dekan
Telefon: 040-040-32 54 51
anna [dot] lyrevik [at] kanslik [dot] lu [dot] se

 

kontaktinformation

Kontaktperson Donatorrelationer
Pia Siljeklint, Avdelningschef
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Kontaktperson Konstnärliga fakulteten i Malmö
Anna Lyrevik, Dekan
Telefon: 040-040-32 54 51
anna [dot] lyrevik [at] kanslik [dot] lu [dot] se