Politik och demokrati

Vilka är de största politiska utmaningarna i Sverige och världen? Hur ser framtiden ut för det Europeiska samarbetet? Vid Lunds universitet finns experter och forskning inom en rad områden som rör politik, demokrati och parlamentarism.