Samtidsspaningar

Vad utmärker tankemönster hos oss som lever i Sverige idag? Vilka osynliga föreställningar styr våra tankar? Möt några av universitetets forskare som ger perspektiv på samtiden – och hur vi mår i den.

Bild på Sergels torg i Stockholm.
Bild: Janus Orlov