Forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Vår värld består av en mångfald av arter, varav många är hotade på grund av mänsklig påverkan. Mosaiken av olika djur, växter och organismer är värdefull inte bara för sin egen skull, utan också för vår överlevnad. Utan viktiga ekosystemtjänster – tjänster som naturen förser oss med – som pollinering, kolinlagring och rening av vatten hade vi inte klarat oss.

plantor

Vill du veta mer om vår forskning?

Se Hållbarhetsforums webb

Varför försvinner bina?

Föredrag med Lina Herbertsson: "Små kryp med stora uppgifter: Varför försvinner våra bin?"

Hur får vi tillbaka de pollinerande insekterna?

Forskare har studerat humlor på ekologiska gårdar och jämfört med gårdar som använder konventionella metoder.

Växtskyddsmedel farliga för humlor?

Ny studie visar att humlorna tvärtom kan gynnas av vissa medel. Forskaren Maj Rundlöf berättar om studien: