Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Vår värld består av en mångfald av arter, varav många är hotade på grund av mänsklig påverkan. Mosaiken av olika djur, växter och organismer är värdefull inte bara för sin egen skull, utan också för vår överlevnad. Utan viktiga ekosystemtjänster – tjänster som naturen förser oss med – som pollinering, kolinlagring och rening av vatten hade vi inte klarat oss.

  Plantor.

  Vill du veta mer om vår forskning?

  Besök Hållbarhetsforums webbplats.

  BECC

  BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate – omfattar över 220 forskare inom samhälls- och naturvetenskap från Lunds och Göteborgs universitet.

  Tillsammans undersöker man bland annat hur klimatförändringar orsakade av människan inverkar på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster på alla nivåer.

  Varför försvinner bina?

  Föredrag medLina Herbertsson: Små kryp med stora uppgifter: Varför försvinner våra bin?

  Hur får vi tillbaka de pollinerande insekterna?

  Forskare har studerat humlor på ekologiska gårdar och jämfört med gårdar som använder konventionella metoder.

  Växtskyddsmedel farliga för humlor?

  Ny studie visar att humlorna tvärtom kan gynnas av vissa medel. Forskaren Maj Rundlöf berättar om studien.