Cancerforskning

Tack vare forskning har vår kunskap om cancer ökat enormt under de senaste decennierna. Allt fler överlever cancer och många blir helt friska.
Men utmaningarna är fortsatta mycket stora – sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats och minst var tredje person i Sverige kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.

Cancer

Läs mer om cancer...

...på Aktuellt om vetenskap & hälsas webbplats.

Lunds universitets cancercentrum – LUCC

Lunds universitets cancercentrum (LUCC) samordnar cancerforskningen vid Lunds universitet. LUCC ger stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan.

LUCC är också universitetets nav och kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar samverka med cancerforskare.

Om LUCC i Forskningsportalen

LUCC:s webbplats