Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cancerforskning

Tack vare forskning har vår kunskap om cancer ökat enormt under de senaste decennierna. Allt fler överlever cancer och många blir helt friska. Men utmaningarna är fortsatta mycket stora – sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats och minst var tredje person i Sverige kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.

  Världscancerdagen

  Världscancerdagen ägde rum den 4 februari 2022. Lunds universitets cancercentrum arrangerade tillsammans med Skånes universitetsjukhus och Regional cancercentrum Syd ett digitalt event för allmänheten, patientorganisationer och patienter.

  Fler filmer om cancer

  Cancer. Illustration: Shutterstock.

  Läs mer om cancer...

  ...på Aktuellt om vetenskap & hälsas webbplats.

  Lunds universitets cancercentrum – LUCC

  Lunds universitets cancercentrum (LUCC) samordnar cancerforskningen vid Lunds universitet. LUCC ger stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan.

  LUCC är också universitetets nav och kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar samverka med cancerforskare.