Forskning inom e-vetenskaper

Dagens forskning ställs ofta inför komplexa problem eller stora datamängder som blir ohanterliga utan digitala hjälpmedel, men dessa verktyg är inte bara stöd, utan skapar i sig nya möjligheter. Detta gäller i stort sett inom alla forskningsfält och e-vetenskaper sätter fokus på de digitala verktygen som gemensamma nämnare.