Forskning inom epidemiologi

Genom att studera olika faktorer i miljön, levnadsvanor, genetiska faktorer mm, söker forskarna kunskap om varför vissa befolkningsgrupper löper större risk att drabbas av sjukdom än andra.