Forskning inom hållbar produktion

Bruksprodukter som finns i vår vardag, som exempelvis redskap, hushållsmaskiner, fordonskomponenter och vilken teknik för tillverkning som behövs forskar Lunds universitet om. Inom forskningen ges svar på integrerade frågeställningar mellan hållbara tillverkningsprocesser, material och produktionssystem.