Hållbarhetsstudier – forskning

Hållbar utveckling handlar om hur vi kan leva bra idag utan att äventyra kommande generationers liv på jorden. Hållbarhet innefattar flera områden såsom: hälsa, hållbar konsumtion och produktion, ekonomisk utveckling, social sammanhållning, miljö, klimat och global utveckling.

LUCSUS

Vid Lund University Centre for Sustainability studies, LUCSUS, arbetar forskare för att förstå, förklara och skapa social förändring. Forskningen är tvärvetenskaplig och sker i stor utsträckning i samverkan med samhället. LUCSUS forskning fokuserar på klimatförändringar, biodiversitet, hållbara städer, resursanvändning, jordbruk och miljö utifrån perspektiv som jämlikhet, rättvisa, politik, samverkan, ledning och styrning.

vattendroppe

Aktuellt om hållbarhet

Se vårt nyhetsflöde med fokus på hållbar utveckling