Forskning vid Humanistlaboratoriet

Till Humanistlaboratoriet kommer forskare och utför sina experiment med den teknik som tillhandahålls på laboratoriet.

Humanist - laboratoriet

Humanistlaboratoriet är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur placerad vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Humanistlaboratoriet

 

Man

Humlabbet på 5 minuter

Se filmen Lund University Humanities Lab på Box.com.

Gamla Pompeji med 3D-teknik