Forskning inom informationsteknologi och mobil kommunikation

Utvecklingen och behovet av informationsteknologi och mobil kommunikation går snabbt framåt både inom industri och i vårt samhälle.
Ny kunskap och metoder behövs inom bl a trådlösa 5G - teknologier, nätverkslösningar, samarbetande robotsystem och optimering och styrning av autonoma fordon.