Forskning vid Internationella miljöinstitutet

Internationella miljöinstitutet – IIIEE – bidrar till en hållbar utveckling genom forskning som är användbar för företag, myndigheter och politiskt beslutsfattande. IIIEE producerar och sprider kunskap som underlättar övergången till en klimatneutral och resurseffektiv ekonomi.

Äldre hustak med torn mot blå bakgrund. Illustration.

Podcast: Advancing Sustainable Solutions

Tips för ett mer hållbart liv.